Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed (s.a.v)’e vahiy yoluyla Arapça olarak
indirilen, mushaflarda yazılan, tevâtür yoluyla nakledilen ve
tilavetiyle ibadet edilen Allah kelamıdır.
Kur’an-ı Kerim okurken; harflerin kendine özgü şekilleri, isimleri
harflerin çıkış yerleri olan mahreçleri, harflerin zatında olan ve
kendilerinden ayrılmayan lâzımî sıfatları ve sonradan kazanmış
oldukları ârızî sıfatlarından oluşan, tecvid ilminin
kâide ve kurallarının bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir.
Anadolu topraklarının kadim kültüründe
yıllarca tecvid kitabı olarak okunup ezberlenen iki temel kaynağımız;
İbnü’l Cezerî’nin Mukaddimetü’l-Cezerîsi ve
Şeyh Abdurrahman Karabaşî’nin Karabaş Tecvidi’dir.
Bu iki temel kaynağımızdaki tecvid tanımlarından hareketle kocatecvid;
harflerin şekilleri, isimleri, küllî ve cüz’î mahreçleri, zıtları ile birlikte
lâzımî sıfatları, tanım ve örnekleri ile ârızî sıfatlarından oluşmaktadır.
Harflerin şekilleri, isimleri, küllî ve cüz’î mahreçleri, lâzımî sıfatları
Mukaddimetü’l-Cezerî’den,
Ârızî sıfatları ise
Karabaş Tecvidi’nden derlenmiştir.
6
Çalışmamızın Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi
Dini Yüksek İhtisas/Dini İhtisas ve Kur’an Eğitim Merkezleri,
İlahiyat/İslâmi İlimler Fakülteleri, İmam-Hatip Liseleri ve özellikle
Hafızlık Kur’an Kurslarında öğrenim gören kardeşlerimize ve
meslektaşlarımıza faydalı olacağına inanıyorum.
Bizleri yetiştiren anne, baba ve hocalarımıza,
bizleri geliştiren talebelerimize;
eserin hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimize,
maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen
Yozgat’lı hayırsever iş insanı Bilal ŞAHİN beyefendiye
şükranlarımı arz ediyorum.
Babam Ömer KOCA’ya Rahmet vesilesi olması niyazım ile..
Metin KOCA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir