Medd-i Lîn

Kaçan Harf-i Lîn’den sonra Sebeb-i Med Sükûn vâki’ olsa Medd-i Lîn olur. Amma Harf-i Lîn neye derler; و ي  olsa sakin  mâkabilleri (önceki harf) meftuh olsa ona derler.

عَلَيْهْ (عَلَيْهِ) * وَالصَّيْفْ (وَالصَّيْفِ) * مِنْ خَوْفْ (مِنْ خَوْفٍ)

Medd-i Lîn’in meddi câizdir, Muhtelelefun fîh olduğu için.  Ve amma bunun mertebesi oldur ki Kaçen bunda Sebeb-i Med Sükûn-u Lâzım olsa İki vecih caiz olur; Tûl, tevessut

كهيمص * حم عسق

Gavli şeriflerinde vâkı’ olan  ع  lafzı gibi. Ve eğer Sükûn-i Ârız olsa Medd-i Ârız gibidir ki; Üç ya dört ya yedi vecih caiz olur. Misali mukaddem zikrolunan misaller gibi.


Özet

Harf-i Lîn’den sonra, Sebeb-i Med Sükûn olursa; Medd-i Lîn olur. Sebeb-i Med Sükûn-i Lâzım olursa, İki vecih caiz olur;
Tûl, Tevessut

كهيمص

Harf- Lîn’den Yâ, Sebeb-i Med’den Nûn’un Sükûn-i Lâzım’ı geldiğ için Lâzım Sükunlu Medd-i Lîn olur; Lâzım Sükünlu Medd-i Lîn’de 2 vecih câiz olur;
Tûl, Tevassut.

وَالصَّيْفْ

Harf-i Lîn’den Yâ, Sebeb-i Med’den Fâ’nın Sükûn-u Ârız’ı geldiğ için, Ârız Sükunlu Medd-i Lîn olur; Son harf olan Fâ’nın harekesi kesra olduğu için; Medd-i Ârız’da olduğu gibi 4 vecih câiz olur;
Tûl, Tevassut, Kasr, Kasr ile Ravm.

video linki için tıklayınız!

KOCATECVID2024_Sayfa_076-705x1024 Medd-i Lîn KOCATECVID2024_Sayfa_077-705x1024 Medd-i Lîn KOCATECVID2024_Sayfa_078-705x1024 Medd-i Lîn KOCATECVID2024_Sayfa_079-705x1024 Medd-i Lîn

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir