Medd-i Ârız

Kaçan Harf-i Med’den sonra Sebeb-i Med Sükûn-i Ârız vâki’ olsa Medd-i Ârız olur. Sükûn-i Ârız neye derler? Vakfen sabit, vaslen sâkıt olan sükûna derler.

يَعْلَمُونْ (يَعْلَمُونَ) * يَوْمِ الدِّينْ (يَوْمِ الدِّينِ) * نَسْتَعِينْ (نَسْتَعِينُ)

Medd-i Ârızın meddi caizdir, muhtelefun fîh olduğu için Ve amma bunun mertebesi oldur ki, kaçen âhiri (Son harfin harekesi) meftuh olsa üç vecih caiz olur.
Tûl, Tevassut, Kasr.
Ve eğer meksûr olsa dört vecih câiz olur;
Tûl, Tevassut, Kasr, bir de Ravm.
Ve eğer mazmûm olsa yedi vecih câiz olur;
Tûl, Tevassut, Kasr, Tûl ile işmâm, Tevassut ile işmâm,
Kasr ile işmâm bir de Ravm.
Ve dahi Ravm neye derler?
Gizli avaz ile harekeyi talep etmeye derler. Tarifi.
Ravm: Hafif bir sesle harekeyi belirtmektir.
Ve dahi İşmâm neye derler?
Sükûndan sonra dudakları yummağa denir. Tarifi
İşmam: Sükûndan sonra dudakları ileri yummaktır.


Özet

Harf-i Med’den sonra, Sebeb-i Med Sükûn-i Ârız olursa; Medd-i Ârız olur.

يَعْلَمُونْ (يَعْلَمُونَ)

Harf-i Med’den Mîm’i çeken Vâv, Sebeb-i Med’den Nûn’un Sükûn-u Ârızı gelmiş Medd-i Ârız olur, Son harf olan Nûn’un harekesi fetha olduğu için, 3 vecih câiz olur;

Tûl, Tevassut, Kasr

يَوْمِ الدِّينْ (يَوْمِ الدِّينِ)

Harf- Med’den Dâl’ı çeken Yâ, Sebeb-i Med’den Nûn’un Sükûn-u Ârızı gelmiş Medd-i Ârız olur, Son harf olan Nûn’un harekesi kesra olduğu için, 4 vecih câiz olur;

Tûl, Tevassut, Kasr, Kasr ile Ravm

نَسْتَعِينْ (نَسْتَعِينُ)

Harf-i Med’den Ayyn’ı çeken Yâ, Sebeb-i Med’den Nûn’un Sükûn-u Ârızı gelmiş Medd-i Ârız olur, Son harf olan Nûn’un harekesi ötre olduğu için, 7 vecih câiz olur;
Tûl, Tevassut, Kasr, Tûl le İşmâm, Tevassut ile İşmâm, Kasr ile İşmâm, Kasr ile Ravm.

KOCATECVID2024_Sayfa_072-705x1024 Medd-i Ârız KOCATECVID2024_Sayfa_073-705x1024 Medd-i Ârız KOCATECVID2024_Sayfa_074-703x1024 Medd-i Ârız KOCATECVID2024_Sayfa_075-705x1024 Medd-i Ârız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir