Harf-i Medd & Sebeb-i Medd

Allah Teâla’ya hamdü senâdan ve Rasulüne ve dahî âline
ve ashabına salât-ü selamdan sonra ma’lum olaki
Harf-i Med üç’tür.Vâv, Yâ, Elif
Amma Vâv ne zaman harfi med olur?
Vâv sakin olsa mâkabli mazmum olsa ol zaman
Harf-i Med olur.
Amma Yâ ne zaman harfi med olur?
Yâ sakin olsa mâkabli meksûr olsa ol zaman
Harf-i Med olur.
Amma Elif ise daima sakin olup
Mâkabli (öceki harf) meftuh olmakla cemî-i zamanda
Harf-i Med olur (ÜTİNA) gibi
Ve dahi Sebeb-i Med ikidir: Hemze, Sükûn
Amma Hemze harekesi olan Elife derler.
Amma Sükûn demek yani harekesi olmayan harf demektir.


Özet

Harf-i Med
Vâv, Yâ, Elif
Sebeb-i Med
Hemze, Sükûn
Vâv sâkin
Önceki harf olan Hemze’nin harekesi, ötre olduğu için
Vâv; Harf-i Med olmuştur.
Yâ sâkin
Önceki harf olan Tâ’nın harekesi, kesra olduğu için;
Yâ; Harf-i Med olmuştur.
Elif sâkin
Önceki harf olan Nûn’un harekesi, fetha olduğu için;
Elif; Harf-i Med olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir