Kategori: Hakkımızda

Koca Tecvid Nasıl Doğdu?

Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed (s.a.v)’e vahiy yoluyla Arapça olarak indirilen, mushaflarda yazılan, tevâtür yoluyla nakledilen ve tilavetiyle ibadet edilen Allah kelamıdır. Kur’an-ı Kerim okurken; harflerin kendine özgü şekilleri, isimleri harflerin…